Hoa
Tin
Search
×

Chính sách cá nhân


Tất cả những thông tin cá nhân của bạn từ việc sử dụng trang web của chúng tôi đều quan trọng. Chúng tôi rất quan trọng trong việc bảo vệ dữ liệu cá nhân của các bạn. Chúng tôi muốn các bạn biết chúng tôi lưu giữ dữ liệu gì và dữ liệu nào chúng tôi bỏ đi. Thông báo riêng tư này, chúng tôi muốn nói về các biện pháp an ninh của chúng tôi. Chúng tôi chỉ thu thập dữ liệu cá nhân khi anh cung cấp thông tin cá nhân qua giấy đăng ký, điền đơn, email khi yêu cầu hàng hóa hay dịch vụ, yêu cầu cung cấp dữ liệu hàng loạt, và những tình huống tương tự nơi anh chọn cung cấp thông tin cho chúng tôi. Cơ sở dữ liệu và nội dung của nó vẫn còn trong công ty chúng tôi và sẽ được lưu giữ bởi một bộ xử lý dữ liệu hay máy phục vụ hành động thay mặt chúng tôi và chịu trách nhiệm cho chúng tôi. Trừ khi chúng tôi có được sự đồng ý của anh hay yêu cầu theo luật, chúng tôi sẽ không chuyển thông tin cá nhân của anh cho người khác bằng bất cứ hình thức nào. Chúng tôi sẽ tiếp tục kiểm soát và chịu trách nhiệm về những thông tin cá nhân mà ông cung cấp cho chúng tôi. Một số dữ liệu này có thể được lưu hay xử lý bằng máy tính ở các pháp luật khác, như Hoa Kỳ, mà luật bảo vệ dữ liệu có thể khác với thẩm quyền nơi anh sống. Trong trường hợp này, chúng tôi s ẽ đảm bảo có những biện pháp bảo vệ thích hợp và yêu cầu người xử lý dữ liệu quốc gia kiểm soát 817 để duy trì những biện pháp bảo vệ tương tự như ở đất nước anh.


Dùng


... Trừ khi theo luật khác cung cấp, những thông tin thu được sẽ chỉ được dùng để cung cấp cho các bạn các sản phẩm hay dịch vụ đã yêu cầu, hoặc cho các mục đích khác mà bạn đã đồng ý.


Bất cứ thông tin gì chúng tôi thu thập có thể sử dụng trong các phương pháp sau đây:


'826; tự đặt tính hóa kinh nghiệm


(Thông tin của bạn giúp chúng tôi đáp ứng tốt hơn nhu cầu cá nhân)

(Thông tin của bạn giúp chúng tôi đáp ứng hiệu quả hơn các yêu cầu dịch vụ khách hàng và nhu cầu hỗ trợ)

'826; xử lý các giao dịch

Không có sự đồng ý của bạn, thông tin của bạn, dù công khai hay tư nhân, sẽ không được bán, đổi, chuyển hay cung cấp cho bất cứ công ty nào khác vì bất cứ lý do nào, trừ khi nó dùng để phát hành sản phẩm hay dịch vụ được mua bởi khách hàng.

\ 826; Gởi email đều đặn BSJdZ Email các bạn cung cấp để xử lý các yêu cầu, thêm vào dịp tiếp nhận tin tức công ty, cập nhật, sản phẩm liên quan hay dịch vụ, v.v., cũng có thể được dùng để gửi thông tin và cập nhật về yêu cầu của bạn. Ghi chú

: Nếu muốn cắt khả năng nhận thư tương lai bất cứ lúc nào, chúng tôi bao gồm chi tiết ngừng ghi nhận hướng dẫn ở cuối mỗi email.

'8226; Xử lý, lăng xê, khảo sát, hoặc các chức năng trang web khác

Để hỏi bất kỳ câu hỏi nào về chính sách này, hãy email ezhong@foxmail.com với chúng ta.Máy tạo chữ thường dân


Hoa
Liên
Liên

Nếu anh có thắc mắc gì,
và chúng tôi sẽ phục vụ anh hoàn toàn.

Gọi chúng tôi
0086-13929593079
Thêm
NO.1, Sihai Avenue, Ezhou City, Hubei Province, China
Bầm

Name

E-mail

Phone

Company

Required

Tin mới nhất
Tin mới nhất
Máy vẽ kim loại triển lãm