Hubei Heavy Industry Equipment Co., LTD.
Hubei Heavy Industry Equipment Co., LTD.
Liên

Liên lạc


Doanh số

  • Tổ chức Quảng Châu

EZHong Trung tâm thao tác thương mại quốc tế

Thêm: 2 Baiyun Time Commercially Building, Jichang Road, Baiyun District, GuangNgay, China

Mobile: 0086-139295999999999999

E-mail: myron@ezhonggroup.com


  • Wuhan Office, NBC;

Mobile: 0086-1560868110

E-mail: gary@ezhonggroup.com


  • chặn Văn phòng Bắc Kinh

Mobile: 0086-1867111000, liên lạc;

E-mail: tommy@ezhonggroup.com

Name

E-mail

Phone

Company

RequiredMáy tạo chữ thường dân


Hoa
Tin mới nhất